Podmienky predaja

Ako nakupovať

ZÁSIELKY NA SLOVENSKO

Dopravné náklady

2,99,- EUR do celej SR pri zasielaní balíkov Slovenskou poštou
3,99,- EUR do celej SR pri zasielaní balíkov kuriérskou službou

Spôsob platby
-
 platba na dobierku 
- možná aj platba vopred bankovým prevodom na základe predfaktúry 

ZÁSIELKY DO ČESKEJ REPUBLIKY

Dopravné náklady
- 4,50,- 
EUR listové zásielky na dobierku do hmotnosti 500g zasielané Slovenskou poštou 
6,90,- EUR balíkové zásielky na dobierku do hmotnosti 10kg zasielané kuriérskou službou
7,90,- EUR balíkové zásielky na dobierku od hmotnosti 10 - 20kg zasielané kuriérskou službou

Spôsob platby
-
 platba na dobierku (platba v Kč)
- možná aj platba vopred bankovým prevodom na základe predfaktúry (platba v EUR)

DOBA DODANIA TOVARU: 2-5 dní, ak je tovar skladom; v prípade, že tovar nemáme skladom budeme Vás o dobe dodania informovať.
Dôležitá informácia:
Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode... v platnom znení.
Podľa tohto zákona k uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom, keď spotrebiteľ obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky, teda na diaľku.
Forma a čas platby za objednaný tovar nie sú rozhodujúce, nakoľko výber tovaru a rozhodovanie o jeho kúpe prebehlo na diaľku, bez toho, aby mal spotrebiteľ možnosť fyzického kontaktu a odskúšania tovaru ešte pred jeho zaplatením.

POSTUP PRI NAKUPOVANÍ

1. Oboznámte sa s platnými Obchodnými podmienkami firmy Ing.Peter Kubík - ARMPEK / www.armpek.sk.
2. Vyberte si tovar. Tovar si môžete vybrať priamo z ponuky na našej web-stránke, ktorý je zatriedený do príslušných kategórií. Môžete tiež využiť systém vyhľadávania (do políčka v strede hore napíšte hľadaný výraz). 
3. Vložte tovar do košíka. 
4. Upresnite počty jednotlivých tovarových položiek. Po zadaní počtu kusov tovaru potvrďte zadané množstvo tlačidlom „Enter“.
5. Zadajte (napíšte) vlastnosť objednávaného druhu tovaru (veľkosť, farbu, názov...) a tiež ju potvrďte tlačidlom „Enter“.
6. Môžete pokračovať v ďalšom nákupe, tovarovú položku odstrániť alebo prejsť k vytvoreniu objednávky. 
7. Pri registrácii uveďte všetky požadované registračné údaje, hlavne Vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt. 
8. Ak tovar objednávate pre firmu, uveďte aj firemné údaje. Ak sú adresa pre dodanie a fakturačné údaje odlišné od už zadaných údajov, vyplňte aj tieto (do sekcie Poznámka k objednávke). 
9. Do niekoľkých minút od odoslania objednávky obdržíte e-mail s potvrdením doručenia Vašej objednávky. 
10. Tovar, spôsob platby, alebo dodania si môžete objednať tiež e-mailom, písomnou objednávkou alebo telefonicky. 
11. Objednávku Vám predávajúci potvrdí počas pracovných dní do 48 hodín a zároveň Vám upresní termín dodania tovaru. Potvrdená objednávka je záväzná! 
12. Objednávku môžete stornovať do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu.
 
Ak máte pochybnosti o tom, akú veľkosť si objednať, pozrite si „POROVNÁVACIU TABUĽKU VEĽKOSTÍ“:
 
TABUĽKY VEĽKOSTÍ:

Nohavice, blúzy, bundy, kabáty, pulóvre:
Európske veľkosti : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Medzinár. veľkosti: XS, S, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXL-XXXXL
Veľkosti v palcoch : 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Čiapky a iné pokrývky hlavy:
Európske veľkosti: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Medzinárodné veľkosti: XS, S, S, M, M, L, L, XL, XL, XXL 

Tričká:
Európske veľkosti: 42-44, 44-46, 50, 52, 54, 56, 58 60
Medzinár. veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL XXXL 4XL

Detské veľkosti:
Európske veľkosti: 116, 128, 140, 156, 164, 176
Medzinár. veľkosti: XS, S, M, L, XL, XXL 
Vek: 6, 8, 10, 12, 14, 16

Obuv:
Európske veľkosti: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
Anglické veľkosti: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Obuv (vz. 60, 90): - - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
Mondopoint (mm): 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310 

Ak máte napriek tomu pochybnosti, uveďte nasledovné miery a my Vám vyberieme vhodnú veľkosť: 
- pri nohaviciach: výška postavy, obvod pásu, resp. miesta, kde si zapínate nohavice, 
- pri blúzach, bundách, košeliach, kabátoch, svetroch a iných zvrchníkoch: uveďte všetky miery ako pri nohaviciach a navyše obvod hrudníka, 
- pri čiapkach: obvod hlavy. 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nákup tovaru za maloobchodné ceny môžu zrealizovať  fyzické aj právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť obchodnými podmienkami a nižšie uvedenými pravidlami. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
- Predávajúcim je Ing. Peter KUBÍK – ARMPEK, IČO: 40 329 704 (ďalej len predávajúci). 
- Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. 
- Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. 
- Používaním web-stránok internetového predaja predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 
- Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 
- Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode firmy Ing. Peter KUBÍK - ARMPEK, Brezová 1358/8059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40 329 704, IČ DPH: SK 104 604 3867


2. OBJEDNÁVANIE – NÁKUP TOVARU
Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, 24 hodín denne
b) e-mailom, na adrese: objednavky@armpek.sk
c) písomnou objednávkou, na adrese: ARMPEK - SKLAD Ing. Peter KUBÍK, Francisciho 3288, 058 01 POPRAD   
d) telefonicky, na t. č.: 0915 706 161

- Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Za odoslanie objednávky sa považuje aj objednanie tovaru cez telefón. 
- Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín telefonicky alebo mailom. V prípade nedostupnosti tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 
- Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
- Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a Obchodného zákonníka.
- Objednávku považujeme za návrh kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru, resp. zaplatením za tovar a vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny.
- Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
- Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. 
- Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze sp䝻 na bankový účet kupujúceho alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 
- Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 
- Kupujúci môže objednať aj tovar, ktorý nie je vo viditeľnej ponuke na web-stránkach predávajúceho. Aj na objednaný tovar neuvedený v ponuke na web-stránkach predávajúceho sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok v plnom rozsahu. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 
- Zákazníkom sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré sú platné v deň objednania tovaru. 
- Predávajúci je povinný vystaviť doklad o kúpe a zaslať kupujúcemu spolu s tovarom. 
- Predávajúci je povinný v prípade požiadavky kupujúceho kúpený tovar vymeniť za iný alebo vrátiť peniaze za tovar, ak kupujúci nakupuje spôsobom, že tovar nemôže dopredu vidieť a vyskúšať ho a to do 10 dní od obdržania tovaru kupujúcim. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 
- Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“. 
- Ak kupujúci nakupuje tovar spôsobom, že si ho nemá možnosť vopred vyskúšať a prezrieť, má právo tovar vrátiť a požiadať o výmenu za iný typ, veľkosť alebo farbu, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 10 dní odo dňa obdržania tovaru, a predávajúci vráti kupujúcemu cenu za tovar. 
- Tovar, ktorý kupujúci zasiela predávajúcemu ako reklamáciu, výmenu alebo tovar chce vrátiť, nemožno zasielať na dobierku. 
- Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalu. Ak je obal na zásielke porušený, je povinný túto skutočnosť ohlásiť ihneď pri preberaní zásielky pošte alebo prepravnej spoločnosti a žiada o spísanie škodového protokolu. 
- Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť kúpnu cenu vo výške a v zmysle obchodných a platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. 

5. DODACIE PODMIENKY 
- Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodmi uvedenými v obchodných podmienkach. 
- Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. 
- Miestom dodania tovaru je adresa udaná kupujúcim. 
- Pokiaľ časť Vami objednaného tovaru nemáme práve na sklade, alebo tovar na sklade nemáme v dostatočnom množstve, farbe, veľkosti atď., zákazníka v čo najkratšom čase informujeme e-mailom alebo telefonicky. 
- Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. 
- Za poškodenie tovaru počas prepravy zodpovedá prepravná spoločnosť, preto pri preberaní zásielky skontrolujte neporušenosť obalov a prípadné poškodenie ohláste ihneď prepravnej spoločnosti pri preberaní zásielky písomne, resp. pri preberaní zásielky dopíšte k Vášmu podpisu skutočnosť, že obal bol porušený a žiadajte o vystavenie škodového protokolu. 
- Za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštou resp. prepravnou spoločnosťou nemôžeme zodpovedať. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
- Predávajúci je platcom DPH. 
- Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené. 
- Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho, na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: 
a) prevodným príkazom zo svojho účtu, 
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho.

- Platba je možná iba v EUR. 
- Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
- Garantujeme Vám tú cenu tovaru, ktorá je platná v čase zaslania Vašej objednávky.
- Vyhradzujeme si právo tlačových chýb. 
- Dokladom o predaji je faktúra – daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke a ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list, resp. doklad o nákupe. K cene tovaru sa pripočítavajú náklady na expedíciu.
- Expedičné náklady účtujeme ku každej objednávke, bez ohľadu na množstvo a druh objednaného tovaru. Výška týchto poplatkov sa líši v závislosti od spôsobu prepravy, hmotnosti, ceny a spôsobu úhrady. 

7. FORMY ÚHRADY 
- Dobierka: je najrozšírenejšia forma úhrady za objednaný tovar. Zákazník pri prevzatí tovaru uhradí cenu uvedenú na objednávke, zvýšenú o expedičné náklady, ktoré sú uvedené vo faktúre. Dobierku zasielame formou listovej zásielky alebo balíka, prostredníctvom Slovenskej pošty, prepravnej spoločnosti DPD alebo inej. 
- Platba po dodaní tovaru: v prípadoch, kedy je tovar dodaný skôr ako bol uhradený, je v deň odoslania tovaru vystavený daňový doklad a zaslaný spolu s tovarom na adresu udanú kupujúcim. 
- Platba vopred: Vyhradzujeme si tiež právo požadovať platbu vopred v prípade tých objednávok, kedy zákazník nesúhlasí s platbou a dodaním formou dobierky. 

8. NEDORUČENÉ ZÁSIELKY 
- Ak sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...), zákazníka vyrozumieme telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako máme postupovať ďalej. Ak nás zákazník požiada o opätovné zaslanie, k celkovej cene doúčtujeme dodatočné prepravné náklady. 

9. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY 
- Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto možnosť sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba, nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo poštou.
- Tovar na vrátenie musí byť: 
a) nepoužitý, 
b) nepoškodený, 
c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), 
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale, 
e) vrátane priloženého dokladu o kúpe. 

- Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa vyššie uvedeného ustanovenia týchto Obchodných podmienok, je povinný: 
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, 
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), 
c) uhradí výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...). 

- Po splnení týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný: 
a) prevziať tovar nasp䝻, 
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú sumu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu. 

- V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených ustanovení týchto Obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. 

10. REKLAMÁCIE 
- Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom a právnymi predpismi platnými v SR. 
- Reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou týchto všeobecných a obchodných podmienok. 

11. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

- Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: objednavky@armpek.sk .
- Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
- Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
- Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 
- Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
- Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
- Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
- Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
- Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim 
- Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok, v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky ako aj cenu za tovar, uvedenú na stránkach internetovej predajne a expedičné náklady podľa platných taríf prepravnej spoločnosti. 
- Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
 
V Poprade, 01. 05. 2016